Skip to main content

Layout

Förutom logotyp, färger, bilder och typografi finns det därför ett designsystem (grid) som ska tjäna som ett stöd i det praktiska arbetet. Utgångsformen är de standardformat som bör användas i de flesta av våra produktioner: A-formaten.

Omslag

Det finns grid till omslag och inlagor att ladda ner under under Visuell identitet. Omslagens grid är uppdelad i fem fält. För att skapa tydliga budskap och rubrikbärande ytor. Gördeln kan vara röd eller vit. Logotypen placeras så som anges i de färdiga mallarna, alltid centrerad högst upp. Undantag från regel är om omslaget är helt rött. Då får logotypen placeras valfritt på ytan så länge friytan är respekterad.

Exempel på hur omslagsnätet kan varieras

När en yta består av en utfallande färg eller en utfallande bild används rutnätet (grid)
för att definiera storlek och placering av logotypen samt storlek på marginaler och
placering av text.

Omslag A-format

Bårdens storlek och placering styrs av de 5 fält som rutnätet är uppdelat i. Se mer detaljerade riktlinjer i InDesigndokument för nedladdning längst ner på sidan.
Logotypens bredd motsvarar 10 rutor.

Inlaga

Även till inlagorna finns ett rutnät (grid) framtaget. En grid som hjälper till att variera form och layout utan att förlora igenkänning, läsbarhet och tydlighet.

Tips

• Använd så få storlekar på typografi som möjligt för att skapa ett lugnt helhetsintryck.
• Försök lämna vissa ytor vita, det bidrar inte bara till ett lugn utan bidrar även till
bättre läsbarhet.
• Arbeta med så få färger som möjligt. Glöm inte att rött är profilfärgen och ska i första
hand användas med basfärgerna. Komplementfärgerna används mer sparsmakat.
• Arbeta gärna utfallande med bilder.
• När man arbetar med mycket information, låt gärna det mest relevanta ta för sig.
• Siffror får gärna vara stora, medan mer detaljerad information kan med fördel
vara mindre.
• Lyft gärna grafer eller viktiga siffror stort som ett grafiskt element.

 

Samarbeten och delad layout

Ibland samarbetar vi på Kommunal med andra aktörer. Vid produktion av gemensamt material är det viktigt att våra medaktörers logotyper behandlas på ett korrekt sätt. Normalt är Kommunal antingen huvudavsändare eller likvärdig med övriga avsändare. Ingen av företagens logotyper får ”ta över”.

Du kan komma i en situation där Kommunals logotyp ska synas tillsammans med en partner i en annan organisations eller företags profil. Då gäller de regler som finns angivna i vår manual under logotyp. Kontakta gärna Kommunal om du har frågor.