Skip to main content

Grid

Att använda sig av ett nät av stödlinjer är en bra hjälp att skapa en stabil och tydlig form. Vi har valt att i flera av våra produktioner jobba med 2 st grid en för inlagor och en för omslag, posters, brevpapper etc.

Nätet är ett sätt att organisera innehållet på en sida, kombinationen av marginaler, rader och kolumner. Ett rutnät, eller en samling av nät, kan användas över hela projektet för att uppnå ett enhetligt utseende och känsla. I den färdiga produkten är nätet osynligt.

Innehållet ska naturligtvis vid varje givet tillfälle anpassas efter budskap och vem
som är mottagare, men med en bra gemensam grund är det lättare för oss alla att ta fram enhetliga, välfungerande material som stärker vårt varumärke och förmedlar vårt budskap. Förutom logotyp, färger, bilder och typografi finns det därför ett designsystem som ska tjäna som ett stöd i det praktiska arbetet. Utgångsformen är de standardformat som bör användas i de flesta av våra produktioner: A-formaten.

Grid för nedladdning – till foldrar och broschyrer

Nedan kan du ladda ner A4 och A5 grid i InDesign filer (CS6 och IDML för äldre versoner av InDesign). Utgå gärna från dem när du ska skapa nya dokument.
För tips om användande se Användning och inspiration.