Skip to main content

Piktogram

Kommunal använder piktogram för att förenkla och förtydliga i texter vi skriver.