Skip to main content

Färger

Kommunals profilfärg är den röda färgen Pantone 186 som finns i Kommunals logotyp. Den förknippas starkast med varumärket, används som identitetsskapande färg och hjälper till att bygga bilden av ett enhetligt Kommunal.

Det röda rummet

Kommunal är rött. Ingen annan färg är så tydligt förknippad med Kommunal och så ska det fortsätta att vara. Den röda färgen ska användas i störst utsträckning, den ska dominera våra material och vara den vanligast förekommande av våra profilfärger.

Det går utmärkt att komplettera den röda med någon av de andra färgerna men det är viktigt att huvudintrycket är rött. Våra övriga färger ska aldrig användas utan den röda.

Basfärger

Basfärgerna kompletterar det röda och skapar ett bra rum för den röda profilfärgen. Primärt används dessa till tonplattor, typografi i röda ytor, informationsgrafik, samt till mönster och former nära eller i det röda rummet.

 

Komplementfärger

De tre komplementfärgerna ger liv och rörelse och möjlighet att skapa en profil med bredd.

 

Accentfärgerna

De två attention- eller accentfärgerna används sparsmakat. De ska aldrig tävla med övriga färger om utrymme utan används när något behöver lyftas lite extra. De fungerar som en hjälp för navigering och information.

 

Därför valde vi dessa färger

Precis som Kommunal så ska färgerna spegla hela Sverige. Den röda - vår primära profilfärg som alltid kommer att vara den bärande färgen. Precis som Falu Rödfärg är en naturlig del av den svenska landsbygden eller teglets naturliga närvaro i stadsmiljö. Basfärgerna - hjälper den röda färgen att få variation utan att kliva ur det röda rummet. Komplementfärgerna - den gula för tankarna till solen och den svenska floran (tussilago, smörblomma och raps). Naturens närhet, gräset och skogarna, avspeglas i den gröna och den blåa står för våra sjöar och vattendrag.