Skip to main content

Typsnitt

Vårt val av typografi baserar sig först och främst på att göra användandet av typsnitten så lättillgängligt som möjligt. Vi har valt typsnitt som alla ska ha tillgång till, oavsett vart i landet man befinner sig, eller från vilken plattform man jobbar. Det är licensfria typsnitt som inte belastar organisationen med extra kostnader.

Georgia

Om Kommunal måste välja vilket typsnitt som är mest profilbärande så blir det Georgia. Typsnittet är Kommunals rubrik- och budskapsbärande typsnitt. Ska du producera längre, löpande texter som exempelvis i böcker, tidningar och omfattande broschyrer, kan du med fördel använda Georgia i brödtexten, för att öka läsbarheten. Vill du accentuera ett citat eller lyfta ett budskap rekommenderas Georgia.

Att tänka på:

• Georgia används gärna i större grader och bör inte användas under 14 pkt.
• Georgia bold används för att lyfta våra rubriker och budskap.
• Teckenmellanrummet i rubrikerna kan med fördel knipas -5 och avståndet mellan
enskilda tecken kan behöva kernas. (Knipning innebär att alla tecken sätts tätare ihop
och Kerning betyder att två tecken sätts närmare varandra.)
• Rubriker och namn ska sättas versalgement.
• Vi använder inte punkt efter rubriker.
• Georgia bold kan även användas i kortare text när behovet av profilering är stort
exempelvis på en affisch.
• Georgia regular kan med fördel användas i långa brödtexter.

Trebuchet MS

Trebuchet MS används i underrubriker, ingresser, bildtext, kortare faktatexter,
adresser och kortare brödtexter.
• Minsta tillåtna textstorlek är 7 pkt i tryckt material.
• Typsnittet används i mindre rubriker så som mellan- och underrubriker.
• Mellanrubrikerna ska som förtshandsval sättas versalgement.
• Helt versala texter är endast tillåtet i mindre grader om det krävs av
sammanhanget för att skapa hierarkier. (Se exempel här nedan på mellanrubriker; omslag och i inlaga.)

Exempel på hur typografin kan användas i tryck:

Se nummer ovan på bilden.
1. Rubrik Georgia bold.
2. Ingress Trebuchet MS.
3. Mellan- eller underrubrik Trebuchet MS.
4. Lång brödtext, Georgia regular.
5. Fakta text, bildtext eller liknande Trebuchet MS.

Grundprincipen är att hela tiden bibehålla en stark hierarki där de olika nivåerna har en bra kontrast mot varandra. Till sin hjälp kan man då använda sig av storlek, vikt eller färg.

Några tips:

• Man kan kombinera vikterna bold och regular i samma storlek.
• Ha storleksskillnad mellan nivå ett och två men i samma vikt.
• Vid  tre nivåer använda sig av färg för att differentiera nivå ett mot nivå två, även om de
är i samma storlek och vikt. Nivå tre särskiljer sig då genom att vara satt i samma vikt
  men i mindre grad.