Skip to main content

Välkommen till vår varumärkessida

Över en halv miljon människor runt om i landet. Med viktiga jobb, värda att älska, dygnets alla timmar. Inom fler än 230 yrken. Det är vi som genom vårt medlemskap utgör Kommunal. Vi bemannar den välfärdsmotor som får Sverige att fungera, de ekonomiska hjulen att snurra och gör människors liv bättre. Varje dag, året rumt.

NYTT på varumärkessidan

Missa inte Kommunals nya kommunikationsplattform. Innehållet bygger på undersökningar vi gjort för att bättre lära känna de över en halv miljon människor som genom sitt medlemskap utgör Kommunal. 

Målet har varit att hitta ett språk och tilltal som gör att vi förstår varandra bättre och därmed öka medlemsnyttan. Resultatet skiljer sig en del från hur vi tidigare pratat, men den fackliga grundtanken är såklart densamma. Att förbättra enskilda individers arbetssituation och liv, med hjälp av vår gemensamma styrka.

Nedladdningsbara filer