Skip to main content

Skyltar

Vi finns i hela Sverige och det är vi stolta över. Ett gemensamt skyltsystem har tagits fram eftersom det betyder mycket för hur vi uppfattas.

Varhelst i landet du befinner dig ska det vara lätt att känna igen och hitta till Kommunal. Kommunals förbundsstyrelse har därför beslutat att alla skyltar inom hela organisationen ska vara lika. Kommunal har en upphandlad leverantör för byte av skyltar i hela Sverige - Skylttorget AB. I avtalet ingår en ljuslåda per avdelning och en plåtskylt per sektion. Skylttorget hanterar bygglov med mera och har kollektivavtal.
Kontaktuppgifter finns på varumarke.kommunal.se

Avdelningarna

För avdelningar är skylten en så kallad ljuslåda, där loggan är belyst bakifrån. Vit logotyp på Kommunals röda profilfärg.

Sektionerna

För sektioner är skylten en rödlackerad plåtskylt. Anpassningar görs efter fastighetsägarnas olika krav.

Där skyltar inte tillåts

Det kommer även finnas dekaler att fästa i de fall skyltar inte är tillåtna. Ett tips är att använda en rollup på ställen där det är svårt eller ej tillåtet att fästa/sätta upp en skylt.