Skip to main content

Stripning (foliering) av bil

Nedan visas exempelbilder på hur man kan göra för att göra en bil mer "Kommunalig".
Om inte bilen redan är röd kan ett sätt vara att foliera hela bilen till rött, med budskapsbubblor.

Ett billigare sätt är att använda sig av magnettexter som ex körskolor och övningskörare har.

Exempelbil med magnet