Skip to main content

Varumärket

Vi tar det från början. Våren 2013 antog Kommunals förbundsstyrelse en varumärkesplattform. Utgångspunkten är att vi är Kommunal, varje dag, året runt. För att uppfattas likartat runt om i landet har vi en gemensam vision, kärnvärden och löften som stöd och inspiration i det dagliga arbetet.

Varumärkesarbetet tar avstamp i vårt arbetsplatsnära fackliga arbete, en hög servicegrad och ett branschfokus som synliggör medlemskapets värde för den enskilda medlemmen i ett stort förbund. Detta slås fast i varumärkesplattformen.
 

Vår vision 

Viktiga jobb, värda att älska, dygnets alla timmar

Våra löften

Alltid på din sida 
Vi tar fajten

Våra kärnvärden

Närvarande, proffsiga och handlingskraftiga.

  • Närvarande Kommunal ska vara en närvarande organisation. Vi finns alltid där. På arbetsplatsen, i medlemmarnas vardag, i debatten och i maktens korridorer.
  • Proffsiga Kommunal levererar effektivt och hjälpsamt. Vi har kunniga och kompetenta fackliga företrädare som förstår medlemmarnas vardag eftersom de själva är en del av den. I andra frågor som rör medlemskapet är vi alltid tillgängliga och serviceinriktade oavsett kanal.
  • Handlingskraftiga Kommunal är en organisation som går från ord till handling. Vi tar initiativ för medlemmarnas bästa, varje dag. När det behövs tar vi fajten.

Vad är en vision?

Visionen beskriver det som Kommunal strävar mot. Många medlemmar berättar att de älskar sina jobb men det finns problem som måste lösas. Ett men kan till exempel vara schemaläggning som inte fungerar, avsaknad av arbetskläder eller otrygga anställningsformer. Vår vision handlar om att utplåna dessa men. Jobben ska vara värda att älska fullt ut.

Vad är löften?

De löften som ges till medlemmar och möjliga medlemmar beskriver vad Kommunal står för och aldrig kommer att backa ifrån.

Vad är kärnvärden?

Kärnvärden beskriver de karaktärsdrag som är viktigast för hur Kommunal uppfattas. Orden ger positiv vägledning i det dagliga arbetet för var och en av oss inom Kommunal. De är viktiga verktyg för att hålla våra löften om att alltid stå på medlemmens sida och ta fajten när det behövs.

Vilka är dina exempel?

Som inspiration för hur plattformen kan bli ett praktiskt arbetsverktyg i vardagen berättar ett antal medlemmar, anställda och förtroendevalda om sina exempel.
Klicka här och du hittar intervjuer på temat Hallå där, hur jobbar du med Kommunals varumärke?