Skip to main content

VISUELL IDENTITET

Ett av syftena med en visuell identitet är att det ska finnas ett gemensamt uttryck för all kommunikation. Det gemensamma uttrycket är viktigt för att mottagarna enkelt ska kunna se vem som är avsändare och för att bilden av Kommunal ska bli tydlig.

Innehållet ska naturligtvis vid varje givet tillfälle anpassas efter budskap och vem som är mottagare, men med en bra gemensam grund är det lättare för oss alla att ta fram enhetliga, välfungerande material som stärker vårt varumärke och förmedlar vårt budskap.