Skip to main content

Logotyp

Logotypen är vår främsta identitetsbärare och vårt viktigaste verktyg för kommunikation. Genom att konsekvent följa dessa riktlinjer varje gång vi använder logotypen förstärker vi bilden av ett Kommunal.

Logotypen finns i två varianter, antingen röd eller vit (negativ). När den är vit ligger den alltid mot röd botten. För tydlighetens och identifikationens skull ska vi helst använda logotypen i färg. Finns det inte möjlighet att använda färg kan den i undantagsfall visas svart eller vit på svart botten. Varianter av logotypen kan laddas ner längst ner på denna sida.

 

Friutrymme

Friutrymmet är ytan kring logotypen som ska vara fri från övriga objekt, så som texter, bilder och illustrationer. Utrymmet är till för att säkerställa en tydlig exponering av logotypen. Höjden på bokstaven ”K” i logotypen används för att bestämma hur stort friutrymmet ska vara. Här visar vi det minsta tillåtna friutrymmet runt logotypen. Det får således vara större, men aldrig mindre. I regel kan man säga, att ju större utrymme kring logotypen, desto större uppmärksamhet får logotypen/avsändaren.

Storlek

Logotypens storlek bestäms bland annat av dess omgivning och sammanhang. Minsta tillåtna storlek på Kommunals logotyp är 16 mm bred. Logotypen får inte under några omständigheter ändras i form eller proportion, den ska alltid visas i sin helhet.

 

Den ihåliga punkten

Samverkan, famn, helhet, möte och överenskommelse, eller helt enkelt oändlighetens form, en sak är säker, cirkeln är världens mest grundläggande form och en av de former som väcker mest glädje, och värme världen över. Läs mer om hur vi inspirerats av ringen under bland annat mönster.

Kuriosa

Kommunals logotyp är skapad utifrån typsnittet Neue Haas. De första vikterna av Neue Haas Grotesk utformades 1957-1958 av Max Miedinger. Typsnittet har senare ritats om och förfinats till den version vi ser idag. Ett modernt men klassiskt typsnitt som hjälper till att skapa en stabil, lättläst ordbild med folklig känsla. Stapeln på K är delat för att skapa ett eget uttryck. Ett K som inte ser ut som andra och kan leva på egen hand som till ex. avatar i digitala medier.